Browsing Categorymigratie

Boekpresentatie

Met trots presenteer ik op 20 november 2017,  Internationale dag van de Rechten van het Kind, mijn boek De Kracht van Zijn wie ik ben   Theater De Vaillant Hobbemastraat 120 2526 JS Den Haag Er is een besloten gedeelte voor genodigden. Vanaf 15.30 uur  tot 16.30 uur is het openbaar.   Shielta Ramautarsing doorbreekt het zwijgen met haar autobiografisch verhaal “De kracht van Zijn wie ik ben”. Vanuit haar Hindoestaanse achtergrond schrijft zij over haar ervaringen met huiselijk geweld en haar onderdrukte positie als meisje binnen het gezin. Zij vertelt openhartig over haar eigen proces naar genezing en het…

Jij hebt mijn blik op de wereld verrijkt

“Jij hebt mijn blik op de wereld verrijkt”,  was wat een collega zei tegen een deelnemer van het werkervaringsproject voor hoogopgeleide vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2015 een pilotproject gestart waarbij het vier werkervaringsplaatsen beschikbaar heeft gesteld voor hoogopgeleide, talentvolle statushouders. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met het UAF. Het UAF ondersteunt hoog opgeleide vluchtelingen bij het vinden van een passende maatschappelijke positie en droeg de kandidaten aan die deelnamen aan het werkervarings- project. Het project is inmiddels geëvalueerd en als geslaagd beoordeeld. Anjenie Madho, beleidsmedewerker, initiatiefnemer en projectleider, is geïnterviewd voor dit artikel. Iedereen verdient een gelijke…

Lezing Migratie en Trauma

Op 30 september verzorgt Shielta Ramautarsing een lezing over het onderwerp Migratie en Trauma. Een migratie is een ingrijpende gebeurtenis die zijn sporen achterlaat. Het behouden van je identiteit, je sociale status,  je maatschappelijke positie en het vinden van een plek binnen een nieuw land is een uitdaging. Een migratie op zich kan een bron van stress zijn vanwege het wegvallen van bekende structuren en familiebanden. De invloed daarvan is vaak veel ingrijpender dan men op het eerste gezicht beseft en kan leiden tot trauma’s. Verlies kan zich op verschillende vlakken manifesteren, zoals sterker vasthouden aan culture en sociale waarden, maar…

Zonder perspectief geen toekomst

Het delen van verhalen is een uitnodiging om de ander te ontmoeten. Dit doe ik door stem te geven aan verhalen die antwoord geven op de vraag: “Wie ben je, wat drijft je in het leven en wat maakt je de persoon die je bent?” Deze verhalen laten de veerkracht in de mens zien en werken verbindend. Juist in deze tijd, waar de verharding van de samenleving voelbaar is, er angst en haat wordt gezaaid ten aanzien van de ander, is het belangrijk dat we de verbondenheid met elkaar weten vast te houden. Verhalen van een ander kunnen ook een…