Browsing Categoryinclusie

Training Diversiteit en uitsluiting in organisaties

De mechanismen van dader-en slachtofferschap (h)erkennen. Samen met René Moraal organiseren wij op 22 en 23 november a.s. bij de School voor Coaching deze prachtige ontdekkingsreis. Je gaat op zoek naar de wijze waarop je je verbindt met jezelf en de ander. Je onderzoekt daarbij jouw waarden en normen, jouw referentiekader vanuit je gezin van herkomst en je levenservaring. Welke in- en uitsluitingsmechanismen spelen bij jou? Hoe verhoud je je tot dader- en slachtofferschap? Door je bewust te worden van je patronen en overlevingsmechanismen en te weten waar deze vandaan komen, leer je om bewust keuzes te maken. JE KUNT PAS…

Met cross mentoring naar een diverse en inclusieve Rijksoverheid

Medewerkers met een migratieachtergrond zijn bij de Rijksoverheid beperkt vertegenwoordigd in de hogere schalen. Ook is er een grote vrijwillige uitstroom van deze mensen. De Rijksoverheid is daarom gestart met het programma Cross Mentoring. Het programma Cross Mentoring koppelt talenten met een migratieachtergrond (mentees) aan ervaren medewerkers van een ander ministerie (mentors). Zij hebben een jaar lang een-op-een mentoringsgesprekken. De doelstelling van het programma is tweeledig, namelijk het creëren van een diverse en inclusieve organisatie en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid door de ontwikkeling van zowel mentee als mentor. Wij  Zij & Ik Coaching en Advies is bij dit…

Organisatieontwikkeling op basis van empathie

Tijdens een workshop Inclusieve Leiderschapsvaardigheden werd gevraagd of ik voorstander ben van een quotum voor het aannemen van vrouwen en bi-cultureel talent. Ik ben van mening dat met het instellen van een quotum de weerstand tegen diversiteit en inclusie en het zetten van de hakken in het zand, wordt gevoed. In een inclusieve organisatie is er geen uitsluiting, geen angstcultuur of pestgedrag. Medewerkers leren om zich met elkaar te verbinden, ongeacht hun verschillen en diverse doelgroepen zijn in alle lagen van de organisatie aanwezig op basis van gelijkwaardigheid. Een krachtig instrument hiervoor vind ik mentoring projecten, waarbij mentoren zich op vrijwillige…

Levensverhalen vol Veerkracht op 5 februari

Met het project Levensverhalen vol Veerkracht wil ik de kracht zichtbaar maken waar mensen over beschikken, maar die vaak onzichtbaar lijft. We denken dat we de enige zijn die ergens mee rondlopen of ergens mee zitten. Door het delen van levensverhalen worden anderen geïnspireerd, het draagt bij tot ontmoeting en verbinding. Als we geraakt worden door het verhaal van de ander, zitten we minder in het oordeel of angst en zijn we meer in staat om de ander te omarmen vanuit compassie. Het delen van het eigen verhaal vraagt om moed. Ik ben heel trots op de moed die Monique…

Diversiteit en inclusie bij het ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie houdt op 7 juni een bijeenkomst waar zij haar diversiteits- en inclusiviteitsbeleid tegen het licht houdt. Vanuit een praktische insteek wordt gekeken  wat er al gedaan wordt op dit gebied en wat er wordt gemist. Wij Zij & Ik Coaching en Advies neemt deel aan deze dag als extern panellid om met een frisse outsiders blik vanuit haar expertise aanbevelingen, tips en tricks mee te geven. In het panel zijn ook vertegenwoordigd KPMG, KPN en de Nationale Politie.  

Onderdeel zijn van een hub

Door mijn werk heb ik het voorrecht om vele prachtige mensen te ontmoeten. Mensen door wie je geraakt wordt en waar je direct een verbondenheid mee voelt. Op bevrijdingsdag, hoe toepasselijk, had ik zo een ontmoeting, met Paul Mbikayi. Paul zet zich in voor het bemiddelen van vluchtelingen naar werk vanuit het Platform Refugee Talent Hub. Hij doet dit vanuit een innerlijke drijfveer, omdat hij zelf ooit als vluchteling vanuit Kongo naar Nederland is gekomen. Om zijn huidige werk te kunnen doen heeft hij zijn baan bij een van de ministeries opgezegd. Ons gesprek ging vanaf het eerste moment de…

Het gelijk van Maxima

Aan de vooravond van de verkiezingen van 2017 is er grote belangstelling voor de rechtszitting bij “Het hof van het Maximale gelijk”. Tijdens deze rechtszitting staat de vraag centraal of “de Nederlandse identiteit” bestaat. Dat het onderwerp leeft blijkt niet alleen uit de debatten tijdens de verkiezingsstrijd, maar ook uit de opkomst deze avond. De rechtszaal is tot de laatste stoel gevuld met een diversiteit aan mensen, die benieuwd zijn naar het antwoord op deze vraag, omdat het thema hun rechtstreeks raakt. In deze tweede editie van het Talk-Theater nemen Shantie Singh en Munish Ramlal als pleitbezorgers het Nederlanderschap onder…