Browsing Categorydiversiteit

Met cross mentoring naar een diverse en inclusieve Rijksoverheid

Medewerkers met een migratieachtergrond zijn bij de Rijksoverheid beperkt vertegenwoordigd in de hogere schalen. Ook is er een grote vrijwillige uitstroom van deze mensen. De Rijksoverheid is daarom gestart met het programma Cross Mentoring. Het programma Cross Mentoring koppelt talenten met een migratieachtergrond (mentees) aan ervaren medewerkers van een ander ministerie (mentors). Zij hebben een jaar lang een-op-een mentoringsgesprekken. De doelstelling van het programma is tweeledig, namelijk het creëren van een diverse en inclusieve organisatie en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid door de ontwikkeling van zowel mentee als mentor. Wij  Zij & Ik Coaching en Advies is bij dit…

Een rolmodel is een leider die voorop loopt

Fatima Ackhar, oprichtster van het Rolmodellen Bureau zal op 4 juni a.s.haar levensverhaal delen in het Vadercentrum Den Haag. In haar eigen leven heeft zij een rolmodel gemist waar zij zich in kon herkennen. Fatima heeft gependeld tussen twee culturen en had moeite haar weg daarin te vinden. Zij heeft een heel proces doorgemaakt om haar eigen identiteit te ontdekken en inmiddels omarmt zij haar biculturele identiteit. Daarmee werd zij zelf het rolmodel. Geïnspireerd door haar eigen persoonlijke en werkervaringen, wil zij een grotere bijdrage leveren aan een betere wereld en heeft zij het Rolmodellen Bureau opgericht. Zij ziet rolmodellen…

Organisatieontwikkeling op basis van empathie

Tijdens een workshop Inclusieve Leiderschapsvaardigheden werd gevraagd of ik voorstander ben van een quotum voor het aannemen van vrouwen en bi-cultureel talent. Ik ben van mening dat met het instellen van een quotum de weerstand tegen diversiteit en inclusie en het zetten van de hakken in het zand, wordt gevoed. In een inclusieve organisatie is er geen uitsluiting, geen angstcultuur of pestgedrag. Medewerkers leren om zich met elkaar te verbinden, ongeacht hun verschillen en diverse doelgroepen zijn in alle lagen van de organisatie aanwezig op basis van gelijkwaardigheid. Een krachtig instrument hiervoor vind ik mentoring projecten, waarbij mentoren zich op vrijwillige…

Zijn we gebroken of sterk door ons eigen verhaal

Zijn we gebroken of halen we kracht uit ons eigen verhaal. Deze prachtige video werd getoond tijdens een bijeenkomst van Stichting Multicultureel Netwerk Defensie, waar aandacht geschonken werd aan de verhalen van medewerkers. Verhalen die nodig zijn om een beweging op gang te brengen, waardoor diversiteit en inclusie écht tot stand kan komen in de organisatie. Wij Zij & Ik is betrokken bij dit proces. Bekijk hier de video “Lessons from a broken Japanese Bowl”

Diversiteit en inclusie bij het ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie houdt op 7 juni een bijeenkomst waar zij haar diversiteits- en inclusiviteitsbeleid tegen het licht houdt. Vanuit een praktische insteek wordt gekeken  wat er al gedaan wordt op dit gebied en wat er wordt gemist. Wij Zij & Ik Coaching en Advies neemt deel aan deze dag als extern panellid om met een frisse outsiders blik vanuit haar expertise aanbevelingen, tips en tricks mee te geven. In het panel zijn ook vertegenwoordigd KPMG, KPN en de Nationale Politie.  

Onderdeel zijn van een hub

Door mijn werk heb ik het voorrecht om vele prachtige mensen te ontmoeten. Mensen door wie je geraakt wordt en waar je direct een verbondenheid mee voelt. Op bevrijdingsdag, hoe toepasselijk, had ik zo een ontmoeting, met Paul Mbikayi. Paul zet zich in voor het bemiddelen van vluchtelingen naar werk vanuit het Platform Refugee Talent Hub. Hij doet dit vanuit een innerlijke drijfveer, omdat hij zelf ooit als vluchteling vanuit Kongo naar Nederland is gekomen. Om zijn huidige werk te kunnen doen heeft hij zijn baan bij een van de ministeries opgezegd. Ons gesprek ging vanaf het eerste moment de…

Het gelijk van Maxima

Aan de vooravond van de verkiezingen van 2017 is er grote belangstelling voor de rechtszitting bij “Het hof van het Maximale gelijk”. Tijdens deze rechtszitting staat de vraag centraal of “de Nederlandse identiteit” bestaat. Dat het onderwerp leeft blijkt niet alleen uit de debatten tijdens de verkiezingsstrijd, maar ook uit de opkomst deze avond. De rechtszaal is tot de laatste stoel gevuld met een diversiteit aan mensen, die benieuwd zijn naar het antwoord op deze vraag, omdat het thema hun rechtstreeks raakt. In deze tweede editie van het Talk-Theater nemen Shantie Singh en Munish Ramlal als pleitbezorgers het Nederlanderschap onder…