Het Bureau discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden besteedde op 19 november jl. aandacht aan arbeidsmarktdiscriminatie om samen met werkgevers, onderwijs, jongeren en overige partijen informatie uitwisselen en te werken aan effectieve coalities tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Op dit