Browsing Categorydiscriminatie

Dromen moet je met daden waar maken

Het Bureau discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden besteedde op 19 november jl. aandacht aan arbeidsmarktdiscriminatie om samen met werkgevers, onderwijs, jongeren en overige partijen informatie uitwisselen en te werken aan effectieve coalities tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Op dit soort bijeenkomsten wordt veel gesproken over de randvoorwaarden die nodig zijn om diversiteit en inclusie daadwerkelijk in de organisatie in te bedden: het hebben van een visie, concrete niet vrijblijvende doelen, verankering, opleiding van managers en hrm-ers. Er bekruipt mij elke keer een ongemakkelijk gevoel als ik dat hoor.  Wie is aanspreekbaar? In de afgelopen decennia hebben deze adviezen niet geleid…