Om de "verbinding" met anderen te behouden moeten we “uitgaan van gelijkwaardigheid en meer de dialoog met elkaar aangaan”. Verbinding, gelijkwaardigheid en dialoog, drie begrippen die veelvuldig genoemd worden in de vraagstukken rondom diversiteit en inclusi