Browsing Categorycompassie

Levensverhalen vol Veerkracht op 5 februari

Met het project Levensverhalen vol Veerkracht wil ik de kracht zichtbaar maken waar mensen over beschikken, maar die vaak onzichtbaar lijft. We denken dat we de enige zijn die ergens mee rondlopen of ergens mee zitten. Door het delen van levensverhalen worden anderen geïnspireerd, het draagt bij tot ontmoeting en verbinding. Als we geraakt worden door het verhaal van de ander, zitten we minder in het oordeel of angst en zijn we meer in staat om de ander te omarmen vanuit compassie. Het delen van het eigen verhaal vraagt om moed. Ik ben heel trots op de moed die Monique…

In gesprek zijn met elkaar

Ik ben niet zo heel snel van mijn stuk gebracht, maar toen mij recent gevraagd werd of ik een transgender ben viel ik heel even stil. Het overkwam me na afloop van de groepsbijeenkomst bij Stichting Hindustani, waar ik gespreksleider was om het thema LHBTI bespreekbaar te maken. Een mevrouw kwam naar mij toe en stelde mij deze vraag. Mijn eigen beeldvorming speelde meteen op, waarbij ik me afvroeg of ik er soms te mannelijk uit zie en ik me niet bedacht dat er ook genoeg transgenders zijn die er juist heel vrouwelijk uitzien. Toen ik me na een paar…

Inzicht, begrip, handelen

Interview Judy Aertsen, bedrijfsarts over (preventieve) ziekteverzuimbegeleiding bij medewerkers met trauma’s Waar komt gedrag vandaan, waarom doet iemand iets en wat maakt dat iemand vastloopt? Judy Aertsen vindt het belangrijk om op een integrale manier naar een medewerker te kijken. In het vak van bedrijfsarts vond Judy deze zienswijze terug. Al 16 jaar werkt ze met veel plezier als bedrijfsarts, waarbij ze de kern van het probleem waardoor medewerkers niet goed functioneren, probeert te achterhalen. “Als je de angel er niet uit haalt, dan blijft het probleem bestaan”. Inzien Kunnen zien waardoor een probleem is ontstaan bij een medewerker, is…

Jij hebt mijn blik op de wereld verrijkt

“Jij hebt mijn blik op de wereld verrijkt”,  was wat een collega zei tegen een deelnemer van het werkervaringsproject voor hoogopgeleide vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2015 een pilotproject gestart waarbij het vier werkervaringsplaatsen beschikbaar heeft gesteld voor hoogopgeleide, talentvolle statushouders. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met het UAF. Het UAF ondersteunt hoog opgeleide vluchtelingen bij het vinden van een passende maatschappelijke positie en droeg de kandidaten aan die deelnamen aan het werkervarings- project. Het project is inmiddels geëvalueerd en als geslaagd beoordeeld. Anjenie Madho, beleidsmedewerker, initiatiefnemer en projectleider, is geïnterviewd voor dit artikel. Iedereen verdient een gelijke…

Lezing Migratie en Trauma

Op 30 september verzorgt Shielta Ramautarsing een lezing over het onderwerp Migratie en Trauma. Een migratie is een ingrijpende gebeurtenis die zijn sporen achterlaat. Het behouden van je identiteit, je sociale status,  je maatschappelijke positie en het vinden van een plek binnen een nieuw land is een uitdaging. Een migratie op zich kan een bron van stress zijn vanwege het wegvallen van bekende structuren en familiebanden. De invloed daarvan is vaak veel ingrijpender dan men op het eerste gezicht beseft en kan leiden tot trauma’s. Verlies kan zich op verschillende vlakken manifesteren, zoals sterker vasthouden aan culture en sociale waarden, maar…

De noodzaak voelen om wat te doen

We ontkennen de discriminatie en dat is de grondslag van het probleem, aldus één van de ondertekenaars van de Charter Diversiteit bij het Ministerie van Onderwijs op 4 februari jl. Bedrijven en organisaties moeten een noodzaak voelen om wat te doen. De Charter Diversiteit is een initiatief van de Stichting van de Arbeid en stimuleert inclusie en diversiteit op de werkvloer in bedrijven en organisaties. Een evenwichtiger personeelssamenstelling op alle niveaus, met respect, tolerantie en eerlijke kansen kenmerken een inclusieve cultuur van het bedrijf of de organisatie. Dit is een verantwoordelijkheid van werkgevers én werknemers. Hieronder een kleine impressie van besproken punten…

Onderwijs schiet tekort op bewustwording en managen van jezelf

Het delen van verhalen is een uitnodiging om de ander te ontmoeten. Dit doe ik door stem te geven aan verhalen die antwoord geven op de vraag: “Wie ben je, wat drijft jou in het leven en wat maakt jou de persoon die je bent?” Deze verhalen laten de veerkracht en creativiteit in de mens zien en werken bindend en verbindend. Verhalen van een ander kunnen ook een inspiratiebron zijn om een stukje geloof, kracht en inspiratie in jezelf terug te krijgen. Dit keer deel ik het verhaal van Ram Ramsahai. Ik ontmoette Ram in zijn zaak “Jantje”. Toen ik…