Browsing Categoryblogs

Onderdeel zijn van een hub

Door mijn werk heb ik het voorrecht om vele prachtige mensen te ontmoeten. Mensen door wie je geraakt wordt en waar je direct een verbondenheid mee voelt. Op bevrijdingsdag, hoe toepasselijk, had ik zo een ontmoeting, met Paul Mbikayi. Paul zet zich in voor het bemiddelen van vluchtelingen naar werk vanuit het Platform Refugee Talent Hub. Hij doet dit vanuit een innerlijke drijfveer, omdat hij zelf ooit als vluchteling vanuit Kongo naar Nederland is gekomen. Om zijn huidige werk te kunnen doen heeft hij zijn baan bij een van de ministeries opgezegd. Ons gesprek ging vanaf het eerste moment de…

Het gelijk van Maxima

Aan de vooravond van de verkiezingen van 2017 is er grote belangstelling voor de rechtszitting bij “Het hof van het Maximale gelijk”. Tijdens deze rechtszitting staat de vraag centraal of “de Nederlandse identiteit” bestaat. Dat het onderwerp leeft blijkt niet alleen uit de debatten tijdens de verkiezingsstrijd, maar ook uit de opkomst deze avond. De rechtszaal is tot de laatste stoel gevuld met een diversiteit aan mensen, die benieuwd zijn naar het antwoord op deze vraag, omdat het thema hun rechtstreeks raakt. In deze tweede editie van het Talk-Theater nemen Shantie Singh en Munish Ramlal als pleitbezorgers het Nederlanderschap onder…

In gesprek zijn met elkaar

Ik ben niet zo heel snel van mijn stuk gebracht, maar toen mij recent gevraagd werd of ik een transgender ben viel ik heel even stil. Het overkwam me na afloop van de groepsbijeenkomst bij Stichting Hindustani, waar ik gespreksleider was om het thema LHBTI bespreekbaar te maken. Een mevrouw kwam naar mij toe en stelde mij deze vraag. Mijn eigen beeldvorming speelde meteen op, waarbij ik me afvroeg of ik er soms te mannelijk uit zie en ik me niet bedacht dat er ook genoeg transgenders zijn die er juist heel vrouwelijk uitzien. Toen ik me na een paar…

De kracht van loslaten

Loslaten, het klinkt zo makkelijk maar hoe doe je dat? In het dagelijks leven zijn we gehecht geraakt aan onze dierbaren, familie en vrienden, ons huis, ons werk, onze spullen. Vanuit ons ego identificeren we ons er mee en ontlenen we er status aan. “Ik ben de vrouw van, de dochter van, ik ben accountant ”. Vaak levert deze gehechtheid voordelen op. Een baan biedt veiligheid omdat er een inkomen is. Familie en vrienden geven ons de sociale steun die we nodig hebben. Soms blijkt echter dat de voordelen niet meer opwegen tegen de nadelen. Dan vinden we in het…

De kracht van een taboe

Een taboe bespreekbaar maken is iets wat je niet zomaar even doet als je zelf onderdeel van het taboe bent. Het is bij voorbaat een paradox, omdat een taboe juist gaat over datgene waarover niet gesproken mag worden. Een taboe gaat over een onderwerp, thema of handeling die als ongepast wordt gezien en gevoelens van schaamte oproept binnen een bepaalde context. De context is het systeem dat het taboe in stand houdt. Het systeem zet alles in werking, bewust dan wel onbewust, zodat het taboe een taboe blijft. Als je een taboe wit bespreken roepen de krachten die het systeem in…

De Kracht van Vrijheid in Verbondenheid

Meningsverschillen of een botsing met iemand om wie je geeft, je partner, ouder, kind, vriend, collega. We kennen het allemaal en het overkomt ons allemaal. Soms lopen conflicten zo hoog op dat je niets meer met de ander te maken wilt hebben. Je trekt jezelf terug, uit kritiek, wordt boos en gaat eisen stellen aan de ander, kortom het kan ontaarden in een drama. Hoe heftiger je reageert, des te groter eigenlijk het verlangen is dat je wilt dat de ander je tegemoet komt. Hoe sterker de wens en de roep om gehoord te worden, om je weer verbonden te…

De kracht van afbreken van de muren van je burcht

Hoe kan ik beter mijn grenzen aangeven? Het was een van de centrale vragen tijdens de workshop Vrouwenkracht. Is het niet kunnen stellen van grenzen typerend voor vrouwen? Nee, vrijwel iedereen die in zijn jeugd heeft geleerd om dienstbaar te zijn en daarbij het belang van de ander boven het eigenbelang te stellen, heeft moeite met het stellen van grenzen. Omdat van vrouwen automatisch meer dienstbaarheid wordt verwacht, geldt het voor vrouwen meer dan voor mannen. Maar bij zowel mannen als vrouwen geldt dat, als je als kind niet hebt geleerd om voor je eigen grenzen te mogen staan, je…

De Kracht van Geweldloze Communicatie

Beland jij ook wel eens in woordenwisselingen waar je niet uitkomt, of lukt het je niet om duidelijk te maken wat je nu echt wilt? Dat je het gevoel hebt dat de ander je niet begrijpt, waardoor je in een strijd of conflict terecht komt. De basis voor het ontstaan van een conflict ligt meestal in de wijze van communiceren. De manier waarop mensen in conflictsituaties op elkaar reageren, vooral hun taalgebruik, leidt vaak tot een negatieve spiraal waarin irritatie, boosheid, verzet en angst de boventoon voeren. Vaak zeg je tegen de ander dat hij of zij iets moet doen, of…

De kracht van Zijn wie je Bent

“Ik zou zo graag willen worden wie ik diep van binnen ben”. Ik hoor het regelmatig van mijn cliënten. Ze geven aan dat ze zichzelf zijn kwijtgeraakt. Dat ze zichzelf niet meer herkennen in wat ze doen, wat ze willen en in wie ze zijn. Herken je dit? We passen ons gedrag voortdurend aan om maar niet uit de toon te vallen: thuis, op het werk, op school … Zo laten we vaak slechts een bepaald beeld van onszelf zien, dat op gespannen voet staat met ons ware ik. Dat wat we laten zien kan ons bang maken om te…

De juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plaats

Is het bi-cultureel[1] talent nog steeds onvindbaar? Werkgevers zeggen te streven naar een divers personeelsbestand, maar dat zij het niet makkelijk vinden om mensen met een bi-culturele achtergrond te vinden , te boeien en te binden. Hoewel er in de afgelopen decennia wel degelijk naar vernieuwing is gezocht, valt de naald vaak terug in de oude groef. Diverse recente studies, zoals onder meer het Jaarrapport Integratie 2013 (SCP), geven aan dat er niet alleen sprake kan zijn van openlijke discriminatie, maar dat bij de werving en selectie van personeel onbedoeld bi-cultureel talent wordt benadeeld. Bekende voorbeelden zijn psychologische testen die niet…