Browsing CategoryArchief

Voor artikelen die niet meer gebruikt worden. Maar wel moeten bestaan.

De Kracht van Vrijheid in Verbondenheid

Meningsverschillen of een botsing met iemand om wie je geeft, je partner, ouder, kind, vriend, collega. We kennen het allemaal en het overkomt ons allemaal. Soms lopen conflicten zo hoog op dat je niets meer met de ander te maken wilt hebben. Je trekt jezelf terug, uit kritiek, wordt boos en gaat eisen stellen aan de ander, kortom het kan ontaarden in een drama. Hoe heftiger je reageert, des te groter eigenlijk het verlangen is dat je wilt dat de ander je tegemoet komt. Hoe sterker de wens en de roep om gehoord te worden, om je weer verbonden te…

De kracht van afbreken van de muren van je burcht

Hoe kan ik beter mijn grenzen aangeven? Het was een van de centrale vragen tijdens de workshop Vrouwenkracht. Is het niet kunnen stellen van grenzen typerend voor vrouwen? Nee, vrijwel iedereen die in zijn jeugd heeft geleerd om dienstbaar te zijn en daarbij het belang van de ander boven het eigenbelang te stellen, heeft moeite met het stellen van grenzen. Omdat van vrouwen automatisch meer dienstbaarheid wordt verwacht, geldt het voor vrouwen meer dan voor mannen. Maar bij zowel mannen als vrouwen geldt dat, als je als kind niet hebt geleerd om voor je eigen grenzen te mogen staan, je…

De Kracht van Geweldloze Communicatie

Beland jij ook wel eens in woordenwisselingen waar je niet uitkomt, of lukt het je niet om duidelijk te maken wat je nu echt wilt? Dat je het gevoel hebt dat de ander je niet begrijpt, waardoor je in een strijd of conflict terecht komt. De basis voor het ontstaan van een conflict ligt meestal in de wijze van communiceren. De manier waarop mensen in conflictsituaties op elkaar reageren, vooral hun taalgebruik, leidt vaak tot een negatieve spiraal waarin irritatie, boosheid, verzet en angst de boventoon voeren. Vaak zeg je tegen de ander dat hij of zij iets moet doen, of…

De kracht van Zijn wie je Bent

“Ik zou zo graag willen worden wie ik diep van binnen ben”. Ik hoor het regelmatig van mijn cliënten. Ze geven aan dat ze zichzelf zijn kwijtgeraakt. Dat ze zichzelf niet meer herkennen in wat ze doen, wat ze willen en in wie ze zijn. Herken je dit? We passen ons gedrag voortdurend aan om maar niet uit de toon te vallen: thuis, op het werk, op school … Zo laten we vaak slechts een bepaald beeld van onszelf zien, dat op gespannen voet staat met ons ware ik. Dat wat we laten zien kan ons bang maken om te…

De Kracht van Bescheidenheid

Ik krijg van mijn coachcliënten regelmatig vragen die te maken hebben met zichtbaar zijn op de werkvloer. Zo kreeg ik de vraag: “waarom voel ik mij klein en niet krachtig als ik in gesprek ga met mijn leidinggevende?”. “Wat maakt dat ik dan zo onzeker wordt? ”Of een andere cliënt gaf aan dat ze vaak hele goede ideeën heeft, maar deze niet inbrengt in teamvergaderingen. Als een ander teamlid vervolgens met een soortgelijk idee komt en het wordt goed ontvangen, dan baalt ze dat ze het zelf niet heeft gezegd. Dit zijn een tweetal voorbeelden van een reeks van vragen…

De juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plaats

Is het bi-cultureel[1] talent nog steeds onvindbaar? Werkgevers zeggen te streven naar een divers personeelsbestand, maar dat zij het niet makkelijk vinden om mensen met een bi-culturele achtergrond te vinden , te boeien en te binden. Hoewel er in de afgelopen decennia wel degelijk naar vernieuwing is gezocht, valt de naald vaak terug in de oude groef. Diverse recente studies, zoals onder meer het Jaarrapport Integratie 2013 (SCP), geven aan dat er niet alleen sprake kan zijn van openlijke discriminatie, maar dat bij de werving en selectie van personeel onbedoeld bi-cultureel talent wordt benadeeld. Bekende voorbeelden zijn psychologische testen die niet…

Inclusief beleid gaat over waardering en erkenning

Afgelopen maanden ben ik op verschillende manieren betrokken geweest bij diversiteitsbeleid in de brede zin van het woord. Ik heb meerdere debatten en bijeenkomsten bezocht in Den Haag die gingen over ‘inclusief beleid’.  ‘Inclusief beleid’ is afgeleid van ‘inclusie’, wat de insluiting in de samenleving betekent van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Er zijn gemeentelijke, landelijke en internationale ontwikkelingen gaande die het inclusief denken de komende jaren sterker onder de aandacht willen brengen. Zo zal het huidige kabinet het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap ratificeren en treedt de…

De Kracht van Vrouwen

 Iedereen – man en vrouw- heeft mannelijke en vrouwelijke  energieën in zich. Deze twee energieën moeten in evenwicht zijn. Als deze energieën in balans zijn, voel je je zelfverzekerd, krachtig en zit je lekker in je vel. Vrouwelijke energieën zijn invoelend vermogen, spiritualiteit, geduld, zachtheid, ontvankelijkheid, warmte, liefde, eenheid verbondenheid en intuïtie. Mannelijke energieën zijn intellect (ratio), expansiedrang, daadkracht en temperament. Is de mannelijke energie niet in balans dan uit zich dat in agressie, hardheid, dominantie, machtswellust en ego. Is de vrouwelijke energie niet in balans dan uit zich dat in onderdanigheid, onzekerheid, valse bescheidenheid, verlies van contact met je…

Weerbaarheid en zorgen voor elkaar binnen de participatie samenleving

Wij Zij & Ik Coaching & Advies, in de persoon van Shielta Ramautarsing,  heeft de workshop  “Weerbaarheid en zorgen voor elkaar binnen de participatie samenleving” gegeven, op de themadag “Bewust en Gezond ouder worden” op 26 oktober jongsleden. Deze themadag was georganiseerd door  Stichting Beatrice Care in samenwerking met de Hindoe Ouderen Bond.  Dat de thema’s leven stond door de hoge opkomst van de Hindoestaanse ouderen buiten kuif. Stichting Beatrice Care is een thuiszorgorganisatie, die professionele persoonsgerichte thuiszorg en begeleiding aan ouderen en volwassenen geeft in Den Haag en omstreken.   Mijn workshop ging over weerbaarheid in relatie tot de…