Anders kijken meer zien

Anders kijken, meer zien
Inclusief leiderschap voor leidinggevenden, managers, hrm-ers

“Anders kijken meer zien” is een driedaagse trainingsmodule voor leidinggevenden, hrm- ers en managers die hun inclusieve leiderschapsvaardigheden willen vergroten. Inclusief leiderschap vraagt van leidinggevenden dat zij in staat zijn om een werkomgeving te creëren waarbij medewerkers tot hun recht komen, er aandacht is voor samenwerking, ontwikkelmogelijkheden en de verschillen tussen medewerkers worden benut. Als leidinggevende draag je zorg voor een veilige werkomgeving waarbij medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen.

Voor wie

Voor leidinggevenden, managers en hrm-ers die willen sturen op processen waarbij iedereen tot zijn recht komt. De eerste stap is bewustwording van je eigen inclusiviteit en uitsluitingsmechanismen. Doordat er leiding wordt gegeven vanuit het eigen perspectief, heeft dit gevolgen voor de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Uit onbegrip, vooroordelen of niet weten, kunnen misverstanden en ongelijkwaardigheid ontstaan. Bewustwording van je eigen mindset, gedachten en gedrag is de sleutel tot effectieve verandering. Zicht krijgen op andere perspectieven en eigen blinde vlekken zorgt voor inzicht, begrip en empathie. Andere competenties en kwaliteiten worden ingesloten en benut. Medewerkers worden zonder oordeel tegemoet getreden in een sfeer van veiligheid met ruimte voor kwetsbaarheid en de dialoog.

Wat leer je

– het inzetten van de relatie met medewerkers als ontwikkelingsinstrument om tot optimale resultaten te komen;
– oog te hebben voor meerdere perspectieven en daarin te schakelen;
– inzicht in de dynamiek van in- en uitsluitingsmechanismen;
– te sturen op processen waardoor iedereen tot zijn recht komt;
– veiligheid en vertrouwen te creëren;
– om te gaan met eigen handelingsverlegenheid;
– herkennen, erkennen en benutten van verschillen;
– zicht op eigen blinde vlekken;
– de dialoog te voeren om de onderstroom bespreekbaar te maken.

Werkwijze

Een interactieve training waarbij er r wordt gewerkt met een veelheid aan oefeningen gericht op ervaringsgericht leren o.a. vanuit de principes van Wij Zij & Ik systeem, systemisch werken en de kracht van het eigen verhaal binnen het systeem.

De training wordt  in compagnie verzorgd.

 


Je kunt pas insluiten als je weet wat je in jezelf uitsluit
(Shielta)

Wil je meer weten over deze training, neem dan contact op met info@wijzijenik.nl of telnummer 06 21713139